Welkom bij Praktijk De Burcht

Specialistische Jeugdzorg

Praktijk De Burcht heeft bij de gemeenten in de regio West Brabant Oost een overeenkomst waarmee wij Specialistische Jeugdzorg kunnen bieden. Het gaat dan om behandeling aan gezinnen, kinderen en jongeren als er sprake is van een bedreigde ontwikkeling, een stoornis en/of trauma.

De medewerkers van Praktijk De Burcht hebben met name expertise op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. Wanneer er sprake is van seksueel misbruik bieden wij trauma- en gezinsbehandeling.

Verwijzing:
Verwijzing vindt plaats door Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of huisarts.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het secretariaat: 06-232 835 62.

kwaliteitsstatuut