Welkom bij Praktijk De Burcht

Gevonden tags

gezin

Op het moment dat er sprake is van seksueel misbruik of huiselijk geweld bieden wij naast de traumabehandeling altijd (contextuele) gezinsbehandeling aan het hele gezin.
Het werken vanuit een contextuele visie betekent voor de behandeling dat we werken met alle betrokkenen. Wanneer er sprake is van seksueel misbruik of wanneer er vermoedens zijn van seksueel misbruik van een kind binnen het gezin, de familie of de naaste omgeving heeft dit ernstige gevolgen voor degene die misbruikt is, maar ook voor de overige betrokkenen. De gevolgen voor het kind dat misbruikt is kunnen zijn; herbelevingen, angstklachten, slaapproblemen, concentratieproblemen, een verstoord zelfbeeld, seksuele problemen.

Daarnaast ondervinden alle betrokkenen verstoorde relaties binnen het gezin en de familie, waarbij uitstoting en loyaliteitsproblematiek relaties beladen maken, waardoor iedereen in de war is. Onze behandeling richt zich in de kern op het herstellen van deze verstoorde relaties door de betekenis van het gebeurde voor alle betrokkenen te onderzoeken. Wanneer de behandeling start moet het misbruik gestopt zijn.
Als het misbruik is gestopt zijn de patronen waardoor het misbruik heeft kunnen ontstaan en voort heeft kunnen duren vaak nog niet gestopt. Naast het verwerken van het misbruik is het veranderen van deze patronen een essentieel onderdeel van de behandeling.

Naast de combinatie van trauma en gezinsbehandeling bieden wij ook behandeling aan gezinnen waarbij sprake is verstoorde relaties binnen het gezin. Deze verstoringen kunnen allerlei oorzaken hebben. Vaak leiden de verstoringen ertoe dat een of meerdere kinderen stagneren in hun ontwikkeling en ouders overbelast raken. Het vertrouwen in elkaar raakt beschadigd. Met het gezin gaan we op zoek naar de juiste balans en vernieuwd evenwicht.

Praktijk De Burcht is een praktijk voor contextuele therapie binnen het spectrum van de Generalistische Basis, Specialistische GGZ en Specialistische Jeugdzorg. Wij willen een laagdrempelig en makkelijk toegankelijke praktijk zijn. In de praktijk bieden wij therapie aan volwassenen en kinderen met een psychisch-, psychiatrisch- en/of ontwikkelingsprobleem. Daarnaast bieden wij coaching en hulp bij levens- en zingevingvragen.

Praktijk De Burcht werkt binnen een netwerk van professionele hulpverleners, hierdoor kan snel een passend hulpaanbod gerealiseerd worden. Praktijk De Burcht vindt dat de zorg een zo optimaal mogelijke bijdrage moet leveren aan vermindering van uw klachten en/of problemen. U staat als cliënt of gezinssysteem centraal: betrokkenheid, respect voor uw eigenheid en levensovertuiging zijn bij ons van grote waarde. In overleg kunnen belangrijke anderen uit uw omgeving betrokken worden bij de behandeling.

Over ‘De Burcht’

Praktijk De Burcht is gevestigd aan de Raadhuislaan in Werkendam. De Burcht was voorheen in een karakteristiek en historisch pand uit 1930 gevestigd, genaamd De Burcht Susan.

 


praktijk-de-burcht praktijk-de-burcht Praktijk De Burcht - wachtruimte Praktijk De Burcht wachtruimte2 Praktijk De Burcht - praktijkruimte praktijk-de-burcht-media

kwaliteitsstatuut