Welkom bij Praktijk De Burcht

Gevonden tags

jeugdzorg

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij cognitieve therapie en gedragstherapie worden gecombineerd. In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van uw zoon of dochter. Binnen de cognitieve therapie wordt ervan uitgegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw zoon of dochter negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor hij of zij de dingen ziet. Door anders te leren denken en anders te leren doen, zal ook het gevoel veranderen en zullen klachten afnemen. De nadruk ligt op gespreksvoering en spelvarianten. Ook bekijken we samen met het kind of en op welke manier de directe omgeving mee kan helpen.

De therapie is geschikt voor uiteenlopende sociaal-emotionele problemen. Indien u één of meerdere van onderstaande klachten bij uw zoon of dochter herkent, is cognitieve gedragstherapie wellicht interessant:

  • Opstandig of agressief gedrag
  • Depressie/stemmingsproblemen
  • Angsten/fobieën
  • Negatief zelfbeeld/lage zelfwaardering

Praktijk De Burcht heeft bij de gemeenten in de regio West Brabant Oost een overeenkomst waarmee wij Specialistische Jeugdzorg kunnen bieden. Het gaat dan om behandeling aan gezinnen, kinderen en jongeren als er sprake is van een bedreigde ontwikkeling, een stoornis en/of trauma.

De medewerkers van Praktijk De Burcht hebben met name expertise op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. Wanneer er sprake is van seksueel misbruik bieden wij trauma- en gezinsbehandeling.

Verwijzing:
Verwijzing vindt plaats door Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of huisarts.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het secretariaat: 06-232 835 62.

Praktijk De Burcht is een praktijk voor contextuele therapie binnen het spectrum van de Generalistische Basis, Specialistische GGZ en Specialistische Jeugdzorg. Wij willen een laagdrempelig en makkelijk toegankelijke praktijk zijn. In de praktijk bieden wij therapie aan volwassenen en kinderen met een psychisch-, psychiatrisch- en/of ontwikkelingsprobleem. Daarnaast bieden wij coaching en hulp bij levens- en zingevingvragen.

Praktijk De Burcht werkt binnen een netwerk van professionele hulpverleners, hierdoor kan snel een passend hulpaanbod gerealiseerd worden. Praktijk De Burcht vindt dat de zorg een zo optimaal mogelijke bijdrage moet leveren aan vermindering van uw klachten en/of problemen. U staat als cliënt of gezinssysteem centraal: betrokkenheid, respect voor uw eigenheid en levensovertuiging zijn bij ons van grote waarde. In overleg kunnen belangrijke anderen uit uw omgeving betrokken worden bij de behandeling.

Over ‘De Burcht’

Praktijk De Burcht is gevestigd aan de Raadhuislaan in Werkendam. De Burcht was voorheen in een karakteristiek en historisch pand uit 1930 gevestigd, genaamd De Burcht Susan.

 


praktijk-de-burcht praktijk-de-burcht Praktijk De Burcht - wachtruimte Praktijk De Burcht wachtruimte2 Praktijk De Burcht - praktijkruimte praktijk-de-burcht-media

kwaliteitsstatuut