Welkom bij Praktijk De Burcht

Gevonden tags

relaties

Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse
psychiater en familietherapeut Prof. Dr. Ivan Boszomenyi-Nagy.

Contextuele therapie gaat over een gezonde balans in betekenisvolle relaties.
De relaties worden in dit gedachtegoed onderscheiden in twee soorten
namelijk:

  • verticale relaties: grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
  • horizontale relaties: broers, zussen, partners, vrienden collega’s, kennissen.

De relaties in de generatie lijn zijn onlosmakelijk, we kunnen immers niet spreken
van een ex-vader of ex-moeder. Voor de ontwikkeling zijn we als kind afhankelijk van deze band.

Als er recht en/of onrecht plaats vindt in deze generatie lijn heeft deze invloed op de relaties in de horizontale en verticale lijn. Het onrecht kunnen we onderscheiden in wat het leven geeft, denk hierbij aan overlijden, ziekte, handicap en oorlog en in het onrecht wat wij als mensen elkaar aandoen door bijvoorbeeld onmacht. De contextueel therapeut gaat niet uit van een waarheid. Hij ziet de waarheid voor de cliënt binnen de belangrijke relaties van de cliënt. Hij helpt zoeken naar mogelijkheden en stimuleert de balans van gepast geven en ontvangen.

De therapeut zal met de cliënt op zoek gaan naar zijn waarheid, ervaringen en belevingen. Samen wordt onderzocht wat de betekenissen en gevolgen hiervan zijn voor de cliënt en de betekenis die dit heeft in het contact met de ander. Wat is nodig om een passend evenwicht te vinden tussen autonomie, zelfvertrouwen en eigenwaarde naast de gelijkwaardigheid binnen de betekenisvolle relaties.

De contextuele therapie is helpend bij zowel individuele problemen als moeilijkheden binnen de relaties in gezinnen en families.
Denk hierbij onder andere aan: opvoedingsmoeilijkheden, verstoorde relaties, depressiviteit, traumatische ervaringen, lichamelijke klachten zonder een fysieke oorzaak enz. Bij dit alles gaat het om de juiste balans van geven en ontvangen. Je kunt meer leven in plaats van overleven als je de complexiteit en gebeurtenissen in je leven beter leert begrijpen.

Praktijk De Burcht is een praktijk voor contextuele therapie binnen het spectrum van de Generalistische Basis, Specialistische GGZ en Specialistische Jeugdzorg. Wij willen een laagdrempelig en makkelijk toegankelijke praktijk zijn. In de praktijk bieden wij therapie aan volwassenen en kinderen met een psychisch-, psychiatrisch- en/of ontwikkelingsprobleem. Daarnaast bieden wij coaching en hulp bij levens- en zingevingvragen.

Praktijk De Burcht werkt binnen een netwerk van professionele hulpverleners, hierdoor kan snel een passend hulpaanbod gerealiseerd worden. Praktijk De Burcht vindt dat de zorg een zo optimaal mogelijke bijdrage moet leveren aan vermindering van uw klachten en/of problemen. U staat als cliënt of gezinssysteem centraal: betrokkenheid, respect voor uw eigenheid en levensovertuiging zijn bij ons van grote waarde. In overleg kunnen belangrijke anderen uit uw omgeving betrokken worden bij de behandeling.

Over ‘De Burcht’

Praktijk De Burcht is gevestigd aan de Raadhuislaan in Werkendam. De Burcht was voorheen in een karakteristiek en historisch pand uit 1930 gevestigd, genaamd De Burcht Susan.

 


praktijk-de-burcht praktijk-de-burcht Praktijk De Burcht - wachtruimte Praktijk De Burcht wachtruimte2 Praktijk De Burcht - praktijkruimte praktijk-de-burcht-media

kwaliteitsstatuut