Respect • Betrokken • Vernieuwend

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij cognitieve therapie en gedragstherapie worden gecombineerd. In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van uw zoon of dochter. Binnen de cognitieve therapie wordt ervan uitgegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw zoon of dochter negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor hij of zij de dingen ziet. Door anders te leren denken en anders te leren doen, zal ook het gevoel veranderen en zullen klachten afnemen. De nadruk ligt op gespreksvoering en spelvarianten. Ook bekijken we samen met het kind of en op welke manier de directe omgeving mee kan helpen.

De therapie is geschikt voor uiteenlopende sociaal-emotionele problemen. Indien u één of meerdere van onderstaande klachten bij uw zoon of dochter herkent, is cognitieve gedragstherapie wellicht interessant:

  • Opstandig of agressief gedrag
  • Depressie/stemmingsproblemen
  • Angsten/fobieën
  • Negatief zelfbeeld/lage zelfwaardering
kwaliteitsstatuut