Heeft u een compliment?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de behandeling en begeleiding die bij De Burcht gegeven wordt. Wij leren van dingen die goed gaan en vinden het leuk om te horen. Bent u tevreden of heeft u een compliment voor De Burcht? Laat het ons weten. U kunt uw compliment geven aan uw behandelaar. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen of een bericht sturen via het formulier op de contactpagina.

Heeft u een klacht?
Bent u ontevreden over de ontvangen hulp of ondersteuning? Vertel dit als eerste aan de hulpverlener om samen naar een oplossing te zoeken. Wellicht kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen, we horen graag van u wat er speelt zodat we het kunnen herstellen en in de toekomst kunnen voorkomen. 

Interne klachtenprocedure
Wanneer u er met uw behandelaar niet uitkomt, kunt u in gesprek gaan met het bestuur van De Burcht. Hiervoor kunt u contact opnemen met José Willemsen en/of Raoul van Benthem, zij hebben de rol van interne klachtenfunctionaris. Zij kunnen met u in gesprek gaan over wat u dwars zit en kunnen ook algemene informatie geven over uw rechten als cliënt en de verdere stappen die u kunt nemen.

Als u het moeilijk vindt om in gesprek te gaan, kunt u ook eerst uw verhaal opschrijven een mail sturen naar: klachten@praktijkdeburcht.nl
Het bestuur neemt dan contact met u op voor het plannen van een gesprek. Tijdens het gesprek bespreken ze uw klacht en mogelijke oplossingen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen van de vertrouwenspersoon van De Burcht of het AKJ (alleen bij jeugdhulp).

Vertrouwenspersoon
De Burcht beschikt over een externe vertrouwenspersoon waarbij u terecht kan. Deze externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij De Burcht. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en kan alleen met toestemming van de cliënt informatie verstrekken aan een derde. De gesprekken met de vertrouwenspersoon blijven vertrouwelijk zijn kosteloos.
U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via a.boote@ezorg.nl

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Alle kinderen, jongeren, ouders én verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, hebben ook recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon vanuit het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Mocht er hulp nodig zijn bij het indienen van de klacht, of een gesprek met een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dan kunt u hiervoor – gratis – terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).
Als jongere kunt u via de AKJ-website ook met een vertrouwenspersoon chatten (de chatknop staat op de homepagina rechtsonderin). De chat is open van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur.
Het AKJ is telefonisch bereikbaar op 088 – 555 10 00 en per e-mail via info@akj.nl
Indien u er niet uitkomt via de interne klachtenprocedure, dan kun u terecht bij De Geschillencommissie Zorg. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Externe klachtenprocedure
De Geschillencommissie Zorg is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt klachten tussen zorgaanbieders en de cliënten van die zorgaanbieders. U kunt uw klacht over De Burcht indienen via het online klachtenformulier.
Als u uw klacht indient bij De Geschillencommissie Zorg, starten zij met de behandeling van uw klacht. De klachtbehandeling bestaat uit een aantal stappen. Op deze pagina geven zij kort en bondig informatie over de verschillende stappen in het proces en wat De Geschillencommissie Zorg voor u kan doen. De Geschillencommissie Zorg is ook telefonisch bereikbaar, via telefoonnummer 070 – 310 53 80. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09:00 – 17:00 uur en op vrijdag tussen 10:00 – 17:00 uur.