Respect • Betrokken • Vernieuwend

Contextuele therapie

Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut Prof. Dr. Ivan Boszomenyi-Nagy.

Contextuele therapie gaat over een gezonde balans in betekenisvolle relaties.
De relaties worden in dit gedachtegoed onderscheiden in twee soorten, namelijk:

  • verticale relaties: grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
  • horizontale relaties: broers, zussen, partners, vrienden collega’s, kennissen.

De relaties in de generatie lijn zijn onlosmakelijk, we kunnen immers niet spreken van een ex-vader of ex-moeder. Voor de ontwikkeling zijn we als kind afhankelijk van deze band.

Als er recht en/of onrecht plaats vindt in deze generatie lijn heeft deze invloed op de relaties in de horizontale en verticale lijn. Het onrecht kunnen we onderscheiden in wat het leven geeft, denk hierbij aan overlijden, ziekte, handicap en oorlog en in het onrecht wat wij als mensen elkaar aandoen door bijvoorbeeld onmacht. De contextueel therapeut gaat niet uit van een waarheid. Hij ziet de waarheid voor de patiënt binnen de belangrijke relaties van de patiënt. Hij helpt zoeken naar mogelijkheden en stimuleert de balans van gepast geven en ontvangen.

De therapeut zal met de patiënt op zoek gaan naar zijn waarheid, ervaringen en belevingen. Samen wordt onderzocht wat de betekenissen en gevolgen hiervan zijn voor de patiënt en de betekenis die dit heeft in het contact met de ander. Wat is nodig om een passend evenwicht te vinden tussen autonomie, zelfvertrouwen en eigenwaarde naast de gelijkwaardigheid binnen de betekenisvolle relaties.

De contextuele therapie is helpend bij zowel individuele problemen als moeilijkheden binnen de relaties in gezinnen en families.
Denk hierbij onder andere aan: opvoedingsmoeilijkheden, verstoorde relaties, depressiviteit, traumatische ervaringen, lichamelijke klachten zonder een fysieke oorzaak enz. Bij dit alles gaat het om de juiste balans van geven en ontvangen. Je kunt meer leven in plaats van overleven als je de complexiteit en gebeurtenissen in je leven beter leert begrijpen.

kwaliteitsstatuut