BEELDEND THERAPEUT

Als kind vond ik het altijd al heerlijk om met creatieve materialen bezig te zijn. Daarbij wilde ik graag mensen helpen en van betekenis zijn in de maatschappij. Vol enthousiasme begon ik aan de opleiding Sociaal Agogisch Werk Jeugdzorg. Tijdens het afronden hiervan kwam ik achter het bestaan van de opleiding Vaktherapie Beeldend. Ik heb geen moment getwijfeld en besloot me in te schrijven. Creatieve materialen ingezet als middel binnen een behandeling, dit bracht mijn passie om mensen te helpen en creatief bezig te zijn bij elkaar.

Beeldende therapie helpt vorm te geven aan wat je bezighoudt. Dit kunnen bijvoorbeeld gedachten, problemen, behoeften en gevoelens zijn. Tijdens de behandeling gaan we aan de slag met creatieve materialen zoals verf, krijt, papier, hout, speksteen of klei. Het beeldend werken is bedoeld als middel om uit te drukken wat moeilijk onder woorden te brengen is. Wanneer iemand beeldend gaat werken ontstaat een vertraging in het denken en in het handelen, hierdoor ontstaat ruimte voor gevoelens. Ik vind het belangrijk dat je ervaart dat elk gevoel telt en er mag zijn. Samen het proces aan gaan en samen met andere behandelvormen de gewenste verandering, stabilisatie, acceptatie of ontwikkeling bewerkstellen op het cognitief gebied.