INclusion laat mensen die in armoede leven zelf kiezen

‘Geef iemand geen vis, maar een hengel’ wordt vaak gezegd als het om ontwikkelingshulp gaat. Maar wat als iemand geen hengel wil maar een schoffel? Of iets heel anders? Ontwikkelingshulp bestaat nog steeds vooral uit experts die projecten bedenken en uitvoeren. Wat als we nu eens de keuze en verantwoordelijkheid helemaal aan de mensen die in armoede leven zelf geven? Weten zij niet gewoon het beste wat ze nodig hebben?

Vanuit dat idee is Stichting INclusion in 2020 als eerste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie gestart met het geven van een basisinkomen van 15 euro per persoon per maand aan de 350 inwoners van het dorp Welle in het noordwesten van Oeganda. De meeste mensen in Welle leven in extreme armoede. Het is de bedoeling om het basisinkomen zeven jaar lang te blijven geven, zodat de inwoners van Welle echt de tijd krijgen om een betere toekomst op te bouwen.

De inwoners van Welle krijgen het bedrag van 15 euro per maand rechtstreeks door middel van mobiel geld. Dit is een tegoed op de mobiele telefoon die zij aan het begin van het project van INclusion hebben gekregen. Het tegoed kan worden ingewisseld voor contant geld.

Na de eerste tweeëneenhalf jaar zijn de resultaten al heel positief, zo blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek dat in december 2022 is uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen. Armoede en ondervoeding zijn sterk afgenomen. Veel meer kinderen gaan naar school. Veel gezinnen hebben een nieuw, sterker huis gebouwd en zonnepanelen aangeschaft. Ook is er veel geïnvesteerd in vee en landbouwgrond. De inwoners van Welle ervaren minder stress en zijn positiever over de toekomst.

Uniek aan het project is ook dat 10% van het basisinkomen naar een dorpsfonds gaat waarmee de inwoners van Welle gezamenlijk kunnen investeren in het dorp. Als eerste is er met het geld uit het fonds een waterput geslagen. Hierdoor is de tijd die de vrouwen uit het dorp dagelijks nodig hebben om water te halen veel korter geworden.

José Willemsen is als voorzitter betrokken bij Stichting INclusion.

Wil je meer weten over deze mooie, effectieve manier om mensen die in armoede leven een betere toekomst te geven, en misschien ook zelf als vrijwilliger of donateur dit ondersteunen? Kijk dan verder op de website van INclusion.