Patiëntenstop

In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen wij voorlopig de patiëntenstop niet opheffen. Patiënten die eind 2022 worden aangemeld moeten rekening houden met een aanzienlijke wachttijd van minimaal zes maanden.

GGZ-behandeling jeugd tot 18 jaar

Huisarts: U kunt voor een kind een verwijzing maken waarop u aangeeft of het gaat om Specialistische GGZ (S-GGZ) of Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), eventueel aangevuld met de klachten. Daarnaast hebben wij het ingevulde aanmeldingsformulier nodig. Op de pagina Documenten vindt u een standaard verwijsbrief, u kunt ook van zorgdomein gebruikmaken.
Onze overeenkomst met de gemeenten schrijft voor dat elk volgend behandeljaar een nieuwe verwijzing nodig is. Mocht dit nodig zijn dan komt tegen die tijd de behandelaar of de patiënt hier bij u op terug.
Gemeente & Jeugdbeschermer: u kunt een kind of het gezin een beschikking geven waarop u de hulpvraag en tijdsduur formuleert en aangeeft of het gaat om Specialistische GGZ (54002) of Generalistische Basis GGZ (54001). Daarnaast hebben wij het ingevulde aanmeldingsformulier nodig.

 

Exclusie criteria

De Burcht levert alleen ambulante zorg binnen kantoortijden. We bieden geen klinische zorg en hebben geen eigen 24-uurs crisisfunctie.
Dat wil zeggen dat we in geval van crisis buiten kantoortijd en/of noodzaak tot klinische opname zijn aangewezen op onze ketenpartners, met wie we samenwerkingsafspraken maken. Een enkele crisis buiten kantoortijd of klinische opname vormt in principe geen beletsel om bij De Burcht in zorg te zijn.
 

Wanneer de problematiek zich echter kenmerkt door veelvuldige crises en/of regelmatige klinische opname, is behandeling bij De Burcht niet mogelijk. De Burcht levert geen gedwongen zorg in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Ook hier geldt dat we in dat geval zullen doorverwijzen naar een andere instelling die beter aansluit op de zorgvraag. 

Daarnaast is behandeling van primaire verslavingsproblematiek niet mogelijk. Daarvoor dient u zich te wenden tot een van onze ketenpartners.