Respect • Betrokken • Vernieuwend

Informatie voor verwijzers

Bij GGZ-behandeling volwassenen

Het is voor vergoeding door de verzekeraar belangrijk dat op uw verwijzing staat vermeld waarvoor u verwijst, namelijk (het vermoeden van) een DSM-IV-stoornis. Daarnaast moet duidelijk zijn of het gaat om Specialistische GGZ (S-GGZ) of Generalistische Basis GGZ (G/B-GGZ). Er zijn veel verschillende problemen die een reden kunnen zijn voor verwijzing. Dankzij ons brede samenwerkingsverband is voor elk probleem een passende en effectieve behandeling mogelijk.

Bij Specialistische Jeugdzorg

Huisarts: u kunt een kind of het gezin bij ons aanmelden door op uw verwijzing aan te geven dat u specialistische jeugdzorg voor dit kind/gezin wenst. Eventueel aangevuld met de klachten.

CJG: graag ontvangen wij van u een beschikking waarin u de hulpvraag en tijdsduur formuleert.

Bekijk via de knop PRAKTIJK in het menu ons behandelaanbod.

kwaliteitsstatuut