Wachttijd

Afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbare behandelaren is de wachttijd onder de 18 jaar rond de drie maanden, voor 18+ is het op dit moment ongeveer zes maanden.

GGZ-behandeling jeugd tot 18 jaar

Huisarts: U kunt voor een kind een verwijzing maken waarop u aangeeft of het gaat om Specialistische GGZ (S-GGZ) of Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), eventueel aangevuld met de klachten. Daarnaast hebben wij het ingevulde aanmeldingsformulier nodig. Op de pagina Documenten vindt u een standaard verwijsbrief, u kunt ook van zorgdomein gebruikmaken.
Onze overeenkomst met de gemeenten schrijft voor dat elk volgend behandeljaar een nieuwe verwijzing nodig is. Mocht dit nodig zijn dan komt tegen die tijd de behandelaar of de patiënt hier bij u op terug.

Gemeente & Jeugdbeschermer: u kunt een kind of het gezin een beschikking geven waarop u de hulpvraag en tijdsduur formuleert en aangeeft of het gaat om Specialistische GGZ (54002) of Generalistische Basis GGZ (54001). Daarnaast hebben wij het ingevulde aanmeldingsformulier nodig.

GGZ-behandeling volwassenen

Huisarts: Wij ontvangen graag een verwijzing voor Specialistische GGZ. U kunt hiervoor gebruik maken van zorgdomein of een verwijsbrief aan uw patiënt meegeven. Voor behandeling in de Basis GGZ kunt u niet bij ons terecht.
Gemeente: Sinds 1 april 2023 werken wij naast GGZ-behandeling eveneens binnen de WMO. Ook voor deze cliënten ontvangen wij graag het aanmeldingsformulier.

Exclusie criteria
De Burcht levert alleen ambulante zorg binnen kantoortijden. We bieden geen klinische zorg en hebben geen eigen 24-uurs crisisfunctie.
Dat wil zeggen dat we in geval van crisis buiten kantoortijd en/of noodzaak tot klinische opname zijn aangewezen op onze ketenpartners, met wie we samenwerkingsafspraken maken. Een enkele crisis buiten kantoortijd of klinische opname vormt in principe geen beletsel om bij De Burcht in zorg te zijn. Wanneer de problematiek zich echter kenmerkt door veelvuldige crises en/of regelmatige klinische opname, is behandeling bij De Burcht niet mogelijk. De Burcht levert geen gedwongen zorg in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Ook hier geldt dat we in dat geval zullen doorverwijzen naar een andere instelling die beter aansluit op de zorgvraag. 

Daarnaast is behandeling van primaire verslavingsproblematiek niet mogelijk. Daarvoor dient u zich te wenden tot een van onze ketenpartners.