Respect • Betrokken • Vernieuwend

Informatie voor verwijzers

GGZ-behandeling volwassenen

Het is voor vergoeding door de zorgverzekeraar belangrijk dat op uw verwijzing staat vermeld waarvoor u verwijst, namelijk (het vermoeden van) een DSM-V-stoornis. Daarnaast moet duidelijk zijn of het gaat om Specialistische GGZ (S-GGZ) of Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Er zijn veel verschillende problemen die een reden kunnen zijn voor verwijzing. Voor de meeste problemen biedt Praktijk De Burcht een passende en effectieve behandeling. Uw patiënt kan zich aanmelden via het formulier op deze website. Op de pagina Documenten vindt u een standaard verwijsbrief.

GGZ-behandeling jeugd tot 18 jaar

Huisarts: U kunt voor een kind een verwijzing maken waarop u aangeeft of het gaat om Specialistische GGZ (S-GGZ) of Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), eventueel aangevuld met de klachten. Daarnaast hebben wij het ingevulde aanmeldingsformulier nodig. Op de pagina Documenten vindt u een standaard verwijsbrief.
Onze overeenkomst met de gemeenten schrijft voor dat elk volgend behandeljaar een nieuwe verwijzing nodig is. Mocht dit nodig zijn dan komt tegen die tijd de behandelaar of de patiënt hier bij u op terug.
Gemeente & Jeugdbeschermer: u kunt een kind of het gezin een beschikking geven waarop u de hulpvraag en tijdsduur formuleert en aangeeft of het gaat om Specialistische GGZ (54002) of Generalistische Basis GGZ (54001). Daarnaast hebben wij het ingevulde aanmeldingsformulier nodig.

kwaliteitsstatuut