Respect • Betrokken • Vernieuwend

Carolina Sissingh

Waarom wordt iemand ziek? Waarom krijgt de een maagklachten, de ander last van migraine en weer een ander depressieve klachten? Vanuit interesse in de hele mens, lichaam en geest, ben ik geneeskunde gaan studeren. Hierna heb ik mij gespecialiseerd in de psychiatrie, het vak dat lichaam en geest bestudeert. Het mooie van de psychiatrie is dat je leert benoemen wat je waarneemt. Daardoor kun je erover praten en samen ermee aan de slag.

We hebben allemaal wel eens met tegenslag te maken. Het is belangrijk welke betekenis je daaraan geeft en wat je er mee doet. Je kunt vastlopen, ziek worden en niet meer weten hoe je verder kunt. Ik kijk op een open manier naar ziekte en gezondheid en zet mijn kennis en ervaring in om iedereen op een passende manier te behandelen.

Het is mijn missie om mensen in contact te brengen met waar het wezenlijk om gaat. Ik werk vanuit eenvoud, harmonie en plezier.

 

kwaliteitsstatuut