Respect • Betrokken • Vernieuwend

Jeugdzorg

Praktijk De Burcht heeft met gemeenten in de regio West Brabant Oost een overeenkomst. Hierdoor wordt behandeling aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, wonend in deze regio, volledig door de betreffende gemeente betaald. Verwijzing door een huisarts, een jeugdbeschermer of de gemeente waar het kind ingeschreven staat is voorwaarde voor vergoeding.

In de behandeling staat de context – namelijk het gezins- en familieverband – centraal. Afhankelijk van de situatie wordt de ouder/verzorger in meer of mindere mate betrokken.

Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van alle gezaghebbende ouders/verzorgers nodig om te kunnen starten met de behandeling. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is ook de toestemming van het kind vereist. Dat houdt in dat iemand zonder toestemming van het kind geen inzage in het dossier heeft. Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van ouders/verzorgers nodig om de behandeling te kunnen starten.

Binnen de therapie zijn verschillende methoden mogelijk die – afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind – kunnen worden ingezet, zoals

  • EMDR
  • ReAttach
  • Write Junior
  • Oki-B
  • Speltherapie
  • Creatieve therapie

Voor jeugdzorg is hier het aanmeldingsformulier.

 

kwaliteitsstatuut