Respect • Betrokken • Vernieuwend

Gevonden tags

gezin

Op het moment dat er sprake is van seksueel misbruik of huiselijk geweld bieden wij naast de traumabehandeling altijd (contextuele) gezinsbehandeling aan het hele gezin.
Het werken vanuit een contextuele visie betekent voor de behandeling dat we werken met alle betrokkenen. Wanneer er sprake is van seksueel misbruik of wanneer er vermoedens zijn van seksueel misbruik van een kind binnen het gezin, de familie of de naaste omgeving heeft dit ernstige gevolgen voor degene die misbruikt is, maar ook voor de overige betrokkenen. De gevolgen voor het kind dat misbruikt is kunnen zijn; herbelevingen, angstklachten, slaapproblemen, concentratieproblemen, een verstoord zelfbeeld, seksuele problemen.

Daarnaast ondervinden alle betrokkenen verstoorde relaties binnen het gezin en de familie, waarbij uitstoting en loyaliteitsproblematiek relaties beladen maken, waardoor iedereen in de war is. Onze behandeling richt zich in de kern op het herstellen van deze verstoorde relaties door de betekenis van het gebeurde voor alle betrokkenen te onderzoeken. Wanneer de behandeling start moet het misbruik gestopt zijn.
Als het misbruik is gestopt zijn de patronen waardoor het misbruik heeft kunnen ontstaan en voort heeft kunnen duren vaak nog niet gestopt. Naast het verwerken van het misbruik is het veranderen van deze patronen een essentieel onderdeel van de behandeling.

Naast de combinatie van trauma en gezinsbehandeling bieden wij ook behandeling aan gezinnen waarbij sprake is verstoorde relaties binnen het gezin. Deze verstoringen kunnen allerlei oorzaken hebben. Vaak leiden de verstoringen ertoe dat een of meerdere kinderen stagneren in hun ontwikkeling en ouders overbelast raken. Het vertrouwen in elkaar raakt beschadigd. Met het gezin gaan we op zoek naar de juiste balans en vernieuwd evenwicht.

Praktijk De Burcht is een praktijk voor gespecialiseerde en generalistische basis GGZ. Wij bieden therapie aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychisch, psychiatrisch of ontwikkelingsprobleem.

Bij de praktijk werken diverse behandelaren:

  • contextueel therapeut
  • kinder- en jeugdpsycholoog
  • sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • GGZ-verpleegkundige
  • GZ-psycholoog
  • orthopedagoog generalist
  • psychiater

In het Medisch Diensten Centrum “De Doktershoek” aan de Raadhuislaan te Werkendam heeft de praktijk drie comfortabele spreekkamers en een ruime, sfeervolle spelkamer. De wachtruimte bevindt zich in de centrale hal van De Doktershoek.

 

 


 

kwaliteitsstatuut