Respect • Betrokken • Vernieuwend

Gevonden tags

jeugdzorg

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij cognitieve therapie en gedragstherapie worden gecombineerd. In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van uw zoon of dochter. Binnen de cognitieve therapie wordt ervan uitgegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw zoon of dochter negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor hij of zij de dingen ziet. Door anders te leren denken en anders te leren doen, zal ook het gevoel veranderen en zullen klachten afnemen. De nadruk ligt op gespreksvoering en spelvarianten. Ook bekijken we samen met het kind of en op welke manier de directe omgeving mee kan helpen.

De therapie is geschikt voor uiteenlopende sociaal-emotionele problemen. Indien u één of meerdere van onderstaande klachten bij uw zoon of dochter herkent, is cognitieve gedragstherapie wellicht interessant:

 • Opstandig of agressief gedrag
 • Depressie/stemmingsproblemen
 • Angsten/fobieën
 • Negatief zelfbeeld/lage zelfwaardering

Praktijk De Burcht heeft met gemeenten in de regio West Brabant Oost een overeenkomst. Hierdoor wordt behandeling aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, wonend in deze regio, volledig door de betreffende gemeente betaald. Verwijzing door een huisarts, een jeugdbeschermer of de gemeente waar het kind ingeschreven staat is voorwaarde voor vergoeding.

Wij stemmen in een eerste kennismaking af welke zorg nodig is. Aan de hand daarvan plannen wij een gesprek met een regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het gehele behandeltraject. In de behandeling staat de context, het netwerk, centraal. Afhankelijk van de situatie wordt de ouder/verzorger in meer of mindere mate betrokken.

Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van alle gezaghebbende ouders/verzorgers nodig om te kunnen starten met de behandeling. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is ook de toestemming van het kind vereist. Dat houdt in dat iemand zonder toestemming van het kind geen inzage in het dossier heeft. Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van ouders/verzorgers nodig om de behandeling te kunnen starten.

Binnen de therapie kunnen verschillende methoden worden ingezet, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind.
Voorbeelden zijn:

 • EMDR
 • ReAttach
 • Write Junior
 • Oki-B
 • Speltherapie
 • Creatieve therapie
 • Cognitieve gedragstherapie

Voor jeugdzorg is hier het aanmeldingsformulier.

 

Praktijk De Burcht is een praktijk voor gespecialiseerde en generalistische basis GGZ. Wij bieden therapie aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychisch, psychiatrisch of ontwikkelingsprobleem.

Bij de praktijk werken diverse behandelaren:

 • contextueel therapeut
 • kinder- en jeugdpsycholoog
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • GGZ-verpleegkundige
 • GZ-psycholoog
 • orthopedagoog generalist
 • psychiater

In het Medisch Diensten Centrum “De Doktershoek” aan de Raadhuislaan te Werkendam heeft de praktijk drie comfortabele spreekkamers en een ruime, sfeervolle spelkamer. De wachtruimte bevindt zich in de centrale hal van De Doktershoek.

 

 


 

kwaliteitsstatuut