Respect • Betrokken • Vernieuwend

Trainingen

Training, consultatie, workshops seksualiteit en seksueel misbruik

Wij zijn van mening dat kennis over seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik bij kinderen geen bijzondere expertise hoeft te zijn. Voor iedereen die met kinderen en gezinnen werkt is dit een must! Wij hebben een training ontwikkeld omdat kennis en vaardigheden op het gebied van seksualiteit naar onze mening onvoldoende worden gevoed en gevormd in de huidige beroepsopleidingen. Wij richten ons voornamelijk op leerkrachten in het basis en voortgezet onderwijs omdat zij belangrijke sleutelposities hebben in het leven en de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast heeft de ervaring ons geleerd dat leerkrachten zich soms handeling verlegen voelen als het gaat over seksuele opvoeding en omgaan met vermoedens van seksueel misbruik van leerlingen. Ook omdat het een belangrijk maatschappelijk thema is geworden. Wij zijn van mening dat seksuele vorming en voorlichting het beste thuis én op school gegeven kunnen worden. Dit kan seksuele grensoverschrijding/misbruik helpen voorkomen.

Door goede informatie openheid over seksualiteit, grenzen en seksueel misbruik zal een kind eerder een misbruiksituatie herkennen en inschatten.
De toegenomen aandacht voor seksueel misbruik heeft de voorlichting door ouders en leerkrachten sterk beïnvloed. We leren kinderen om ‘nee’ te zeggen tegen ongewenst seksueel contact. Het is goed dat kinderen en jongeren leren om in seksueel contact de grenzen van zichzelf en anderen te respecteren. Echter een al te eenzijdige nadruk op de negatieve en gevaarlijke kanten van seksualiteit draagt niet bij aan een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling.

Door de complexiteit van seksualiteit is het voor docenten lastiger geworden om een passende houding te vinden. Wij zijn van mening dat scholen zelf een passende vorm voor kunnen ontwikkelen die aansluit bij de cultuur, normen en waarden stelsel. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen wij scholen hierin op maat ondersteunen.

Om goed te kunnen aansluiten bij de behoeften van de scholen is het mogelijk om ons te benaderen op consult basis, het verzorgen van workshops voor docenten, leerlingen en ouderavonden. Daarnaast bieden wij coaching, supervisie.
Naast dat wij op scholen workshops en trainingen verzorgen kunnen wij een op maat gemaakt aanbod doen voor sociale en jeugdwijkteams, medewerkers van residentiële groepen in de jeugdzorg en overige jeugdzorgwerkers.
Praktijk de Burcht werkt op het gebied van workshops en trainingen nauw samen met het Trainingbureau Pro Ago. Lees hier meer over Pro Agro.

kwaliteitsstatuut