Respect • Betrokken • Vernieuwend

Vergoeding

Vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed vanuit de basispolis en gaat af van het eigen risico (vanaf 18 jaar). Verzekeraars sluiten veelal contracten af met zorgverleners.

Om ethische redenen sluiten wij geen contracten af:
> verzekeraars stellen budgettair beperkingen aan noodzakelijke behandelingen
> verzekeraars eisen dat patiënten vragenlijsten invullen voor ons inziens onethisch onderzoek
> verzekeraars maken soms de meest effectieve behandeling onmogelijk door een tweede behandelaar uit te sluiten.

Het kan zijn dat uw basispolis onze behandeling niet volledig vergoedt. Uitleg over de verschillen vindt u in het kader rechts op deze pagina. Tijdens uw eerste gesprek kunt u bespreken wat de mogelijkheden zijn en welke oplossing u kiest.

U hoeft onze factuur niet voor te schieten en wij verstrekken geen diagnose-informatie aan de verzekeraar.

kwaliteitsstatuut