Respect • Betrokken • Vernieuwend

Volwassenen

Na verwijzing door uw huisarts kunt u bij ons terecht voor uiteenlopende psychische klachten.

Wij stemmen in een eerste kennismaking met u af welke zorg u nodig heeft. Aan de hand daarvan plannen wij een gesprek met een regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het gehele behandeltraject.

De GGZ-behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basispolis. Over het eerste jaar van uw behandeling heeft u geen andere kosten dan uw eigen risico. In het kennismakingsgesprek leggen wij hier meer over uit. U krijgt dan ook een formulier ter ondertekening waarmee wij de factuur bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen.

Voor ouderen, zelfstandig of wonend in een verzorgings- of verpleeghuis, is het vaak lastig om naar de praktijk te komen. Onze GGZ-verpleegkundige kan desgewenst op locatie werken. Met de regiebehandelaar wordt een plan voor behandeling en, indien nodig, medicatie opgesteld. Uiteraard gaat dit altijd in goed overleg met de verwijzende huisarts.

Voor volwassenen is hier het aanmeldingsformulier.

kwaliteitsstatuut