PSYCHOLOOG

Gezien, gehoord en geloofd worden. Dat is de basis van waaruit ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen. Ik trek graag op met een team van behandelaren om samen met de cliënt te onderzoeken wat nodig is en hoe we dat het beste kunnen bieden. Ik vind het daarbij belangrijk om aan te sluiten bij de kwaliteiten van een cliënt en van daaruit samen te werken aan doelen. Dat doen we bijvoorbeeld met behulp van cognitieve gedragstherapie, die ingezet kan worden bij uiteenlopende problemen. Gaandeweg de behandeling zie ik dat cliënten zich vol zelfvertrouwen verder ontplooien.

Het snijvlak van zorg en onderwijs heeft mijn bijzondere interesse. Ik werk dan ook graag samen met de betrokken school om de doelen te behalen.

 

terug naar team>>