Binnen Praktijk De Burcht hanteren we een holistische visie op gezondheid. Iedereen bewandelt zijn eigen pad, op een eigen tempo en met zijn eigen krachten en uitdagingen. Daarbij spelen aanleg en erfelijkheid een rol maar ook je fysieke en mentale gesteldheid en de omgeving waarin je opgroeit. Het maakt ons wie we zijn, hoe we denken, voelen en doen.

Mensen zijn ongelooflijk veerkrachtig en zoeken een eigen manier hoe om te gaan met al die factoren. Wanneer we hierin een goede balans vinden, dan zitten we lekker en gezond in ons vel. Wanneer deze balans niet goed tot stand komt of verstoord is, dan raken we uit evenwicht. Dat uit zich vaak in de vorm van klachten of gevoelens van somberheid, angst en wens tot verandering. Op dat moment kloppen mensen (grote en kleine) bij ons aan. De klacht is het vertrekpunt, maar wij zijn ook geïnteresseerd in het verhaal achter het ongemak en hoe we iemand kunnen helpen een nieuwe betere balans te vinden. Samen onderzoeken we vanuit een nieuwsgierige houding of en hoe het anders kan.

In de praktijk kun je op meerdere plekken en in meerdere vormen ‘De Boom’ tegenkomen. Dit beeld is gebaseerd op het model van de Amerikaanse psychiater Stanley Greenspan die de ontwikkeling en groei van een mens vergelijkt met hoe een boom groeit. Het model gaat er vanuit dat je ontwikkeling moet bekijken met aandacht voor de individuele verschillen die elke persoon uniek maken én de interactie tussen die persoon en zijn belangrijkste verzorgers en omgeving die voor voeding zorgen in de vroegste levensfase. De boom heeft wortels (aanleg) en groeit vanuit een bodem (belangrijkste verzorgers). Het model van Greenspan en zijn metafoor van de boom past bij onze manier van kijken naar groei en ontwikkeling en helpt bij het samen beter begrijpen van hoe mensen groeien en zich daarbij aanpassen vanuit hun ‘eigenheid’ aan de situaties die ze in de loop van hun levensgeschiedenis tegen zijn gekomen. Vanuit dit begrip kunnen we dan gaan zoeken wat helpend en groeibevorderend kan werken.

Het is vanzelfsprekend dat vanuit deze kijk op ontwikkeling we altijd aandacht zullen hebben voor de context waarin iemand is opgegroeid en leeft. Waar mogelijk betrekken we deze context ook in het toewerken naar een nieuwe balans die groeibevorderend werkt.