Tot 18 jaar
De behandeling van kinderen tot 18 jaar, wonend in deze regio, wordt volledig door de betreffende gemeente betaald. De datum op de verwijzing of beschikking moet vóór het eerste gesprek liggen, anders vergoedt de gemeente niet.

Volwassenen
Na de 18e verjaardag wordt behandeling door de zorgverzekeraar betaald.

De zorgverzekering
Om de best mogelijke behandeling te kunnen organiseren hebben wij ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. We werken dus ongecontracteerd.
Dat betekent dat de hoogte van de vergoeding afhangt van het soort basispolis dat je hebt afgesloten.

Heb je een naturapolis of een combinatiepolis dan wordt maar een deel van de kosten door je verzekeraar vergoed (meestal tussen de 60 tot 80%) en heb je dus te maken met een eigen bijdrage. Bij een budgetpolis is deze eigen bijdrage soms nog wat hoger. Bij een restitutiepolis worden de kosten vaak volledig vergoed door je verzekeraar.

Onze factuur
Wij versturen onze facturen ieder kwartaal. Alleen bij VGZ en Stad Holland kan dat rechtstreeks, bij alle andere verzekeraars ontvang je zelf onze factuur. Deze dien je bij je verzekeraar in voor de vergoeding en betaal je aan ons.

Zorg.kan.anders verstuurt onze facturen en beantwoordt desgewenst je vragen hierover, mail of bel naar declaratie@zorgkananders.nu of 06-13520761.
Als je niet bij VGZ of Stad Holland verzekerd bent adviseren we onze nota direct na ontvangst in te dienen bij je zorgverzekeraar. Je krijgt dan de declaratie ook snel uitgekeerd, zodat je de rekening tijdig aan ons kunt betalen. Als er problemen zijn bij het declareren of betalen, neem dan snel contact op met Zorg.kan.anders, samen met jou kijken ze naar een oplossing.

Bedragen
Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat wij altijd de tarieven hanteren die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks vaststelt. De NZa is, zoals de naam al aangeeft,
de autoriteit die bepaalt hoeveel de zorg mag kosten om nog onder het basispakket te vallen. Het eigen risico is een verplicht vast bedrag van €385 per jaar, dat iedereen vanaf
18 jaar betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Dit verplichte eigen risico is dus ook van toepassing op je behandeling bij ons.

Wanneer je geen zuivere restitutiepolis hebt, dan krijg je maar een deel van de kosten van je behandeling vergoed. De zogenoemde eigen bijdrage ligt meestal tussen de 20% tot 40% van de kosten, afhankelijk van de polisvoorwaarden voor jouw verzekering. Maar: geen zorgen! In het jaar waarin je de behandeling bent gestart nemen wij dat deel wat niet wordt vergoed; de eigen bijdrage, voor onze rekening. Het eigen risico hoort daar niet bij. Als de zorgverzekeraar heeft betaald aan jou, kun je die vergoeding plus het eigen risico aan ons overmaken.

Om je een idee te geven van de kosten: de Nza schrijft een tarief voor tussen de €180 en €450 per uur. De tarieven verschillen sterk en hangen af van de soorten behandelaren die betrokken zijn. Wij brengen alleen de direct bestede tijd aan contact met jou en eventueel je naasten in rekening, hieronder valt ook bijvoorbeeld telefonisch of e-mailcontact. Alle indirect bestede tijd (zoals overleg tussen collega’s of met externe zorgverleners en het uitwerken of lezen van het dossier) wordt niet in rekening gebracht. Ook dit zijn regels die de NZa opstelt en die gelden voor alle geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Overstappen
Als je nu een naturapolis hebt, vragen we je per 1 januari 2024 over te stappen naar een goede restitutiepolis, die de resterende kwartalen van je behandeling wél volledig vergoedt.
Aan het eind van dit jaar krijg je hier uitgebreide informatie over, zodat je weet wat het voor jou betekent en wat de te nemen stappen zijn.