Missie
De Burcht stelt alles in het werk om mensen met psychische problemen een betere kwaliteit van leven te geven. Dat doen we vanuit actuele richtlijnen met een betrokken en deskundig team dat maatwerk levert en wars is van bureaucratie. De cliënt voelt zich gehoord en gezien.

Visie
De Burcht heeft de benodigde deskundigheid in huis om je te helpen en is tegelijkertijd klein genoeg om je thuis te voelen. Het is een professionele organisatie die jou ziet als mens en niet als diagnose. We hebben oog voor jouw klachten, je talenten, veerkracht, achtergronden en gezinssituatie.

Dankzij het kleinschalige karakter van De Burcht kun je hulpverleners gemakkelijk aanspreken. We zijn toegankelijk en doen ons best zo bereikbaar mogelijk te zijn. De laagdrempeligheid past bij onze medewerkers die met bevlogenheid werken aan jouw herstel.

De samenwerking binnen De Burcht is hecht. Vergelijk het met een geolied elftal. Iedereen kent elkaar, iedereen heeft zijn deskundigheid en samen komen we tot het beste resultaat. Het team bestaat uit hulpverleners met veel ervaring én jonge medewerkers met nieuwe inzichten. In deze multidisciplinaire aanpak voeden we elkaar. De Burcht is wendbaar en kan behandelingen gaandeweg aanpassen. Jíj staat centraal.

Ook als jaren later, op scharniermomenten het leven, klachten opnieuw opspelen, denken we met je mee en pakken we waar nodig samen de draad weer op.