MAATSCHAPPELIJK WERKER / CONTEXTUEEL THERAPEUT

Onwetend wat mij te wachten stond begon ik aan de MBO-SPW opleiding, gevolgd door HBO-MWD. Tijdens mijn opleidingen en stages had ik mijn eerste ervaringen in de GGZ. Het fascineerde mij hoe psychiatrische ziektes mensen vormden en van grote invloed waren op hen zelf en hun omgeving.
Het eerste opvallende was dat cliënten die veel verbinding ervaarden met hun omgeving en die ook hun eigen bijdrage mochten leveren in deze relaties een betere prognose hadden met betrekking tot het herstel. Het tweede opvallende was dat veel cliënten in de langdurige zorg binnen de GGZ een voorgeschiedenis hadden van veelvuldig trauma en hechtingsproblemen.
Door mijn werkzaamheden in een jeugdhuis kwam ik in aanraking met de gevolgen voor kinderen als zij niet bij hun biologische ouders kunnen wonen. De impact van trauma en een verstoorde hechting op hun ontwikkeling is vaak enorm. Daarnaast merkte ik de ontworteling van het hele gezin als één of meerdere kinderen uit huis worden geplaatst.
Deze ervaringen leidden er toe dat ik mij binnen de hulpverlening met name wilde richten op het herstel in de kern en niet zozeer op symptoombestrijding. Heling vindt plaats in de passende balans van de voor de mens belangrijke relaties, zoals met ouders, broers, zussen en/of partner.
Om deze wens te kunnen realiseren besloot ik om de opleiding Contextuele Therapie te gaan volgen.
De contextuele therapie is ontwikkeld door psychiater I.B. Nagy. Zijn benadering gaat uit van het ethisch perspectief dat mensen voor alles verantwoordelijk zijn voor elkaar. Eén van zijn belangrijkste citaten is: ‘Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen naar passend zorgen voor de ander en tegelijkertijd passende zorg voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.’
De zoektocht naar deze vrijheid staat centraal in mijn behandelingen.

De afgelopen jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in behandelingen van gezinnen waarbij er sprake is van trauma en met name seksueel misbruik.