GGZ-AGOOG, CONTEXTUEEL THERAPEUT
& EMDR THERAPEUT

Samen met Raoul van Benthem bestuur ik De Burcht. Niet als manager die net zo goed een commercieel bedrijf zou kunnen leiden, maar als aanvoerder met veel ervaring in de hulpverlening. Ik volgde opleidingen in sociaal pedagogische en maatschappelijke dienstverlening en werkte jaren in een jeugdhuis. Daar ervaarde ik wat de impact is van trauma en een verstoorde hechting op de ontwikkeling van kinderen. En ik merkte dat een gezin ontwortelt als één of meerdere kinderen uit huis worden geplaatst.

Ik ging me richten op het herstel in de kern en niet zozeer op symptoombestrijding. Heling vindt plaats als je balans vindt in relaties met belangrijke mensen, zoals ouders, broers, zussen en/of partner. Mijn opleidingen Contextuele Therapie en GGZ-agoog sloten daar naadloos op aan. De afgelopen jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in behandelingen van gezinnen waarbij er sprake is van trauma en met name seksueel misbruik.

 

terug naar team>>