Respect • Betrokken • Vernieuwend

ReAttach

ReAttach is geschikt voor mensen met psychische klachten, maar ook voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke groei.
Doordat ReAttach zich richt op het verbeteren van informatieverwerking in het algemeen, is de methodiek breed toepasbaar.

De interventie is onder andere in te zetten bij:

  • Angst en onzekerheid
  • Depressieve klachten
  • Burn-out
  • Post-traumatische stress
  • Minderwaardigheidsgevoelens
  • Relationele problemen

De behandeling bestaat uit 5 sessies, verspreid over ongeveer drie maanden.
Tijdens de sessies worden aan jou/u denkopdrachten gegeven, terwijl er op uw handen ‘getrommeld’ wordt.

Jongeren en volwassenen waarbij ReAttach is toegepast, geven onder andere aan meer rust te ervaren, tevredener te zijn over hun relatie(s), een positiever zelfbeeld te hebben en beter hun grenzen aan te kunnen geven.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
Er is momenteel geen wachtlijst.

Kijk ook op:

www.reattach.nl

kwaliteitsstatuut