Als ogen elkaar ontmoeten
Een blik wordt beantwoord
Bevraagd
Ontstaat er een ik
Een jij
Een wij
Krijgt het zinloze betekenis
Wordt een bestaan verankerd
Een mens geworteld

Ik ben klinisch psycholoog en heb jaren gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vervolgens heb ik mijn werkgebied verbreed naar volwassenen. Als zelfstandig ondernemer werk ik voor meerdere opdrachtgevers. Bij Praktijk De Burcht zie ik (zeer jonge) kinderen, jongeren én volwassenen. Als mens zitten we zo complex in mekaar, we proberen ons aan te passen aan de omstandigheden waarin we (op)groeien. Hulpvragen gaan vaak over beter begrijpen waarom we doen zoals we doen, verlangen om terug in kracht te komen of anders om te leren gaan met situaties. Ik maak graag gebruik van een breed scala aan denkmodellen en werkvormen. Hechtinggerelateerde problematiek en de impact van trauma, vaak doorheen meerdere generaties, is een belangrijk aandachtsgebied in mijn werk.

 

terug naar team>>